นายอภิวัฒน์ ปัทถาพงษ์นายอภิวัฒน์ ปัทถาพงษ์
Spread the love

นายอภิวัฒน์ ปัทถาพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับรางวัลคะแนนผลสอบสูงสุดจาก โครงการสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

          Microsoft Office Specialist (MOS) ทางด้าน Microsoft Word  คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง