แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

                MissLi Xiudie (วราลี) นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน หัวข้อ “ไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกัน สานพลังสานความสัมพันธ์สู่ศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2