แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

นางสาวเปมิกา มหาศรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สอบ TOEIC ได้ 820 คะแนน