แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน “ รางวัลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ” ในการนี้ นายธนาวรรธ จารนัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือกไปแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม