แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

นางสาวสุรัสสวดี นาคะปักษิณ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้สอบบรรจุครูผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563 ติดลำดับที่ 3 ทันทีที่สำเร็จการศึกษา