แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นาย อภิวิชญ์ สร้อยระย้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการการแข่งขันบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 “Brass Birmingham เกมพลิกโลกอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร