แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่นคณะวิชาครุศาสตร์ประจำปี 2562 จากการคัดเลือกของมูลนิธิบุญถิ่น อัตถากร ที่จัดกิจกรรม "รับรางวัลบุญถิ่นอัตถากร" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 ภูมิภาค ที่เป็น 1 ใน 11 คน ที่ถูกคัดเลือกและรับรางวัล