แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

                ขอแสดงความยินดีกับ กันตา วีรยาและแพรวพราวนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวั ลชมเชยและรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์กระทงใบตอง สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ริมน้ำวัดประยุรวงศาวาส จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒