แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

                เมื่อวันที่ 9-19 มกราคม 2563 นนายเอกพิสิทธิ์ แดงสีสุข นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุสาหกรรม นักกีฬาตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The sun game 2020 " ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี   ได้รับ เหรียญทองแดงประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนัก 94 กิโลกรัมขึ้นไป