แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

                เมื่อวันที่ 9-19 มกราคม 2563 นายนราเศก มรรครัตน์โส นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นักกีฬาตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The sun game 2020 " ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี   ได้รับ เหรียญทองแดงประเภทต่อสู้ชาย  (fighting system ) น้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม