แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

            เมื่อวันที่ 9-19 มกราคม 2563 นายศุภกิตต์ ปลื้มอิ่ม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นักกีฬาตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The sun game 2020 " ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี   ได้รับ 1 เหรียญทองแดงในการแข่งขัน ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 94 กิโลกรัม และประเภทต่อสู้ Contact รุ่นน้ำหนัก 77 กิโลกรัมขึ้นไป