แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

          นางสาวสุภาวิณี คชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ราชภัฏธนบุรี ประถมศึกษา (กศ.บป. รุ่น 44) รับรางวัลครูหัวใจทองคำ เนื่องในวันครู